Əhli-beyt (ə) barəsində suallar movzusunda testler

Test suallari ucun bolmeler.

Qurani Kərimdə ən üstün gecə sayilan Qədr gecəsi hansı günə aiddir?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Qurani Kərimdə ən üstün gecə sayilan Qədr gecəsi hansı günə aiddir?
Cavablar: Həzrəti Muhəmmədə (s) peyğəmbərlik verildiyi gün, Peyğəmbərin(s) merac etdiyi gecə, Peyğəmbərə(s) ilk ayə vəhy olunan gunə, Peyğəmbərə(s) Quranin t nazil olduğu gecə

İmam Əlinin (ə) ikinci həyat yoldaşı olan Ümmül-bəninin qəbri harda yerləşir?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar İmam Əlinin (ə) ikinci həyat yoldaşı olan Ümmül-bəninin qəbri harda yerləşir?
Cavablar: Məkkədə, Mədinədə, Kufədə, Kərbəlada

İmam Əlinin (ə) ikinci həyat yoldaşı olan Ümmül-bəninin məxsus olduğu qəbilə hansı xüsusiyyətlə tanınmışdı?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar İmam Əlinin (ə) ikinci həyat yoldaşı olan Ümmül-bəninin məxsus olduğu qəbilə hansı xüsusiyyətlə tanınmışdı?
Cavablar: Mərdlik-şucaət, zəngin, var-dövlət, savadlı şəxslərlə, ticarətlə

İmam Əlinin (ə) ikinci həyat yoldaşı olan Ümmül-bəninin neçə oğlu Kərbəlada şəhid olmuşdur?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar İmam Əlinin (ə) ikinci həyat yoldaşı olan Ümmül-bəninin neçə oğlu Kərbəlada şəhid olmuşdur?
Cavablar: 1, 2, 3, 4

İmam Əlinin (ə) ikinci həyat yoldaşı olan Ümmül-bəninin adinin mənası nədir?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar İmam Əlinin (ə) ikinci həyat yoldaşı olan Ümmül-bəninin adinin mənası nədir?
Cavablar: Qəhrəman qadin, Qəhrəman ana, ogullar anası, oğlumun anası

O Hansi surədir ki, onda Bir ayə 31 dəfə təkrar olunub

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar O Hansi surədir ki, onda Bir ayə 31 dəfə təkrar olunub
Cavablar: Bəqərə, Ali imran, Cüm`ə, ƏrRəhman

Ey Hansi surədir ki, ONUN ayələrinin sayı , müsəlmanlara vacib olan, gündəlik namazların rəkətinin sayı qədərdir?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Ey Hansi surədir ki, ONUN ayələrinin sayı , müsəlmanlara vacib olan, gündəlik namazların rəkətinin sayı qədərdir?
Cavablar: Buruc, Tariq, Duha, Bələd

Hansi surə Quranın ürəyi adı ilə tanınmışdır

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Hansi surə Quranın ürəyi adı ilə tanınmışdır
Cavablar: Fatihə, İxlas, Yasin, İnsan

Bütün ayələrində الله "Allah`ın" kəlməsi Olan surə hansıdır?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Bütün ayələrində الله "Allah`ın" kəlməsi Olan surə hansıdır?
Cavablar: Mucadələ, Şəms, İxlas, ƏrRəhman

Quranın Sonuncu surəsi hansıdır?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Quranın Sonuncu surəsi hansıdır?
Cavablar: ixlas, Kovsər, Nas, Fatihə

Quranın Ən Kicik surəsi hansıdır

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Quranın Ən Kicik surəsi hansıdır
Cavablar: ixlas, fil, həmd, kəvsər

Quran neçə hizbdən (hissənin qismindən) təşkil tapir?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Quran neçə hizbdən (hissənin qismindən) təşkil tapir?
Cavablar: 30, 100, 114, 120

Quran-ı Kerim neçə cüz (hissə) dən ibarətdir

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Quran-ı Kerim neçə cüz (hissə) dən ibarətdir
Cavablar: 10, 30, 100, 114

Qur`anda səcdə vacib olan ayələrin sayı neçədir?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Qur`anda səcdə vacib olan ayələrin sayı neçədir?
Cavablar: 3, 4, 5, 10

Qurani Kərimdə neçə surə heyvanların adı ilə adlanıb?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Qurani Kərimdə neçə surə heyvanların adı ilə adlanıb?
Cavablar: 2, 3, 4, 5

“ulul-əzm”, yəni şəriət sahibləri olan Peyğəmbərlərin sayı neçədir?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar “ulul-əzm”, yəni şəriət sahibləri olan Peyğəmbərlərin sayı neçədir?
Cavablar: 2, 3, 4, 5

Quranın ayə və surələrini ilk dəfə kitab halında toplayan şəxs kim olmuşdur?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Quranın ayə və surələrini ilk dəfə kitab halında toplayan şəxs kim olmuşdur?
Cavablar: imam Əli, Əbu Bəkr, Ömər, Osman

Allah taalanın hansı adı Quranın surələrinin sayı qədər (114 dəfə) bu ilahi kitabda istifadə olunub?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Allah taalanın hansı adı Quranın surələrinin sayı qədər (114 dəfə) bu ilahi kitabda istifadə olunub?
Cavablar: Rəhman, Rəhim, Kərim, Xaliq

Peyğəmbərə nazil olan birinci ayə hansıdır?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Peyğəmbərə nazil olan birinci ayə hansıdır?
Cavablar: Fatihə surəsinin ilk ayəsi, Muhəmməd surəsinin ilk ayəsi, Ələq surəsinin ilk ayəsi, Qədr surəsinin ilk ayəsi

Peyğəmbərə nazil olan sonuncu ayə hansıdır?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Peyğəmbərə nazil olan sonuncu ayə hansıdır?
Cavablar: Nas surəsinin 6cı ayəsi, Maidə surəsinin 3cü ayəsi, Bəqərə surəsinin 3cü ayəsi, Bəqərə surəsinin 286cü ayəsi

O hansı surədir ki, orada “f” hərfi yoxdur?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar O hansı surədir ki, orada “f” hərfi yoxdur?
Cavablar: Fatihə, Bəqərə, ixlas, Kəvsər

aşağıdakı adlardan hansı Fatihə surəsinin adlarindan sayılmır.

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar aşağıdakı adlardan hansı Fatihə surəsinin adlarindan sayılmır.
Cavablar: Əhli-sünnət, Həmd, Ümmül-kitab, Şifa

Bunlardan hansı Quranda surə adı deyil.

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Bunlardan hansı Quranda surə adı deyil.
Cavablar: Muhəmməd, İbrahim, İsa, Məryəm

Qurani Kərimin İsra surəsi 23 cü ayəsində -"... onlara: “Uf!” belə demə, onları danlama və onlara xoş söz söylə!" əmri kimlər barəsindədir?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Qurani Kərimin İsra surəsi 23 cü ayəsində -"... onlara: “Uf!” belə demə, onları danlama və onlara xoş söz söylə!" əmri kimlər barəsindədir?
Cavablar: Müəllimlər, Valideynlər, Məmurlar, Səhabələr

İmam Səccad əleyhissəlamın dəfn olunduğu yer:

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar İmam Səccad əleyhissəlamın dəfn olunduğu yer:
Cavablar: Məkkədə , Kərbəlada, Nəcəfdə ziyarətgahinda, Bəqi qəbiristanlığında

İmam Səccad əleyhissəlamın nəvəsidir:

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar İmam Səccad əleyhissəlamın nəvəsidir:
Cavablar: İmam Muhammed Baqir (ə), İmam Museyi Kazim (ə), İmam Cəfəri Sadıq (ə), İmam Əliyyən Nəqi(ə)

İmam Səccad əleyhissəlamı şəhadətə çatmışdır...

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar İmam Səccad əleyhissəlamı şəhadətə çatmışdır...
Cavablar: Döyüş zamanı , Zəhər vasitəsi, Ox zərbəsi ilə, Qilinc zərbəsi ilə

İmam Səccad əleyhissəlam hansı ayda şəhadətə çatmışdır?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar İmam Səccad əleyhissəlam hansı ayda şəhadətə çatmışdır?
Cavablar: Mühərrəm , Rəcəb , Səfər , Ramazan

İmam Səccad əleyhissəlamın doğulduğu yer.

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar İmam Səccad əleyhissəlamın doğulduğu yer.
Cavablar: Məkkə , Kufə , Kərbəla , Mədinə

İmam Səccad əleyhissəlamın babasi kimdir?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar İmam Səccad əleyhissəlamın babasi kimdir?
Cavablar: Həzrəti Muhəmməd (s), İmam Əli əleyhissəlam , İmam Həsən əleyhissəlam , İmam Hüseyn əleyhissəlam

İmam Səccad əleyhissəlamın anasının adı nədir?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar İmam Səccad əleyhissəlamın anasının adı nədir?
Cavablar: Fatimə , Zeynəb , Şəhrizad , Şəhrəbanu

İmam Səccad əleyhissəlamın əsl adı nədir?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar İmam Səccad əleyhissəlamın əsl adı nədir?
Cavablar: Muhəmməd , Əli, Zeynul-abidin, İmam Rza

"Şəhidlər ağası" ləqəbi kimə məxsusdur?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar "Şəhidlər ağası" ləqəbi kimə məxsusdur?
Cavablar: İmam Əli əleyhissəlam, Həzrəti Əbəlfəzl (ə), İmam Hüseyn əleyhissəlam , Həzrəti Musa(ə)

Həzrəti Əbəlfəzl(ə) hansı imamin övladıdır.

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Həzrəti Əbəlfəzl(ə) hansı imamin övladıdır.
Cavablar: İmam Əli əleyhissəlam , İmam Həsən əleyhissəlam , İmam Hüseyn əleyhissəlam , Heç biri

Həzrəti Əbəlfəzlin(ə) anasi hansı adla tanınmışdır?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Həzrəti Əbəlfəzlin(ə) anasi hansı adla tanınmışdır?
Cavablar: Tahirə, Fatimə , Ümmül-bənin, Ümmü Gülsüm

Mürtəza ləqəbi ilə tanınan hansı imamdır?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Mürtəza ləqəbi ilə tanınan hansı imamdır?
Cavablar: İmam Əli əleyhissəlam , İmam Həsən əleyhissəlam, İmam Rza əleyhissalam, İmam Zaman (ə.f)

Müctəba ləqəbi ilə tanınan hansı imamdır?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Müctəba ləqəbi ilə tanınan hansı imamdır?
Cavablar: İmam Əli əleyhissəlam, İmam Hüseyn əleyhissəlam, İmam Həsən əleyhissəlam, İmam Baqir əleyhissəlam

Həzrəti Fatimənin (ə) övladlarınin sayı:

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Həzrəti Fatimənin (ə) övladlarınin sayı:
Cavablar: 3, 5, 6, 7

Həzrəti Fatimənin (ə) dəfn olunduğu yer haradır?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Həzrəti Fatimənin (ə) dəfn olunduğu yer haradır?
Cavablar: Məkkə , Mədinə , Nəcəf , Dəqiq məlum deyil

Həzrəti Fatimənin (ə) doğulduğu yer haradır?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Həzrəti Fatimənin (ə) doğulduğu yer haradır?
Cavablar: Məkkə , Mədinə, Nəcəf, Şam

Həzrəti Fatimənin (ə) bətnində şəhid olan körpəsinin adi nedir?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Həzrəti Fatimənin (ə) bətnində şəhid olan körpəsinin adi nedir?
Cavablar: Yusif , Məryəm, Rüqəyyə , Möhsün

Bu adlardan hansı Həzrəti Fatimənin (ə) künyələrindən deyil:

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Bu adlardan hansı Həzrəti Fatimənin (ə) künyələrindən deyil:
Cavablar: Betül , Xeyrun nisa, Zeynəbi-kubra, Ümmül-Həsən

Həzrəti Fatimənin(ə) anasının adı nədir?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Həzrəti Fatimənin(ə) anasının adı nədir?
Cavablar: Xədicə , Məryəm , Ümmü Gülsüm , Ümmü Sələmə

İmam Əli əleyhissəlamın dəfn olunduğu şəhər haradı?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar İmam Əli əleyhissəlamın dəfn olunduğu şəhər haradı?
Cavablar: Məkkə, Mədinə, Kufə, Nəcəf

İmam Əli əleyhissəlam kim tərəfindən şəhadətə çatmışdır?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar İmam Əli əleyhissəlam kim tərəfindən şəhadətə çatmışdır?
Cavablar: Zübeyr , İbni Mülcəm, Müaviyə , Əbu Süfyan

İmam Əli əleyhissəlam neçə il yaşamışdır?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar İmam Əli əleyhissəlam neçə il yaşamışdır?
Cavablar: 43, 53, 63, 73

İmam Əli əleyhissəlamın şəhadətə yetişdiyi gün:

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar İmam Əli əleyhissəlamın şəhadətə yetişdiyi gün:
Cavablar: Aşura günü , Mühərrəm ayının 1i, Səfər ayının 20si, Ramazan ayının 21i

İmam Əli əleyhissəlamın dünyaya gəldiyi yer:

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar İmam Əli əleyhissəlamın dünyaya gəldiyi yer:
Cavablar: Müqəddəs Məkkə evində, Peyğəmbərinin (s) evinde, Tur dağında , Mədinə səfərində

Bu adlardan hansı biri İmam Əli əleyhissəlamın künyələrindən deyil:

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Bu adlardan hansı biri İmam Əli əleyhissəlamın künyələrindən deyil:
Cavablar: Əbul-Həsən, Əbul-Həsəneyn, Əbuturab, Əbul-Qasim

İmam Əli əleyhissəlamın təvəllüdlü hansı gündədir?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar İmam Əli əleyhissəlamın təvəllüdlü hansı gündədir?
Cavablar: Ramazan ayının 12si, Şəvval ayının 14ü, Şaban ayinin 12si, Rəcəb ayının 13ü

İmam Əli əleyhissəlamın atasının adı nədir?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar İmam Əli əleyhissəlamın atasının adı nədir?
Cavablar: Əbdürrəhim , Əbdul-Mütəllib, Əbdullah , Əbu-Talib

Əmirəl-möminin (mominlərin rəhbəri) ləqəbi hansi səhabəyə məxsusdur?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Əmirəl-möminin (mominlərin rəhbəri) ləqəbi hansi səhabəyə məxsusdur?
Cavablar: İmam Əli (ə), Əbu Bəkr , Zübeyr, Osman ibn Əffan

Bu adlardan hansı biri Həzrəti Muhəmmədin(s) qızlarının adlarindan deyil.

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Bu adlardan hansı biri Həzrəti Muhəmmədin(s) qızlarının adlarindan deyil.
Cavablar: Ummu-Sələmə , Ummu-Gülsüm , Fatimə , Zeynəb

Bu adlardan hansı biri Həzrəti Muhəmmədin(s) övladlarının adlarindan deyil.

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Bu adlardan hansı biri Həzrəti Muhəmmədin(s) övladlarının adlarindan deyil.
Cavablar: İbrahim , Əbdullah , Əhməd, Qasim

Allahın Peyğəmbəri Həzrəti Muhəmmədin(s) dünyaya gəldiyi il hansı hadisə ilə yadda qalmışdır?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Allahın Peyğəmbəri Həzrəti Muhəmmədin(s) dünyaya gəldiyi il hansı hadisə ilə yadda qalmışdır?
Cavablar: Məkkədə qıtlıq , Məkkənin bərpa edilməsi , Fil ordusunun Məkkəyə hücumu , Əbdül Mutəllibin vəfatı

Allahın Peyğəmbəri Həzrəti Muhəmməd(s) neçə il yaşamışdır?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Allahın Peyğəmbəri Həzrəti Muhəmməd(s) neçə il yaşamışdır?
Cavablar: 53, 63, 73, 83

Allahın Peyğəmbəri Həzrəti Muhəmməd(s) hansı ayda dünyadan köçüb?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Allahın Peyğəmbəri Həzrəti Muhəmməd(s) hansı ayda dünyadan köçüb?
Cavablar: Mühərrəm , Səfər, Cəmadul-əvvəl, Rəbiul-əvvəl

Allahın Peyğəmbəri Həzrəti Muhəmmədin(s) təvəllüdlü (doğum tarixi) hansı aydır?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Allahın Peyğəmbəri Həzrəti Muhəmmədin(s) təvəllüdlü (doğum tarixi) hansı aydır?
Cavablar: Mühərrəm ayı , Səfər ayı, Rəcəb ayı , Rəbiul-əvvəl ayı

Allahın Peyğəmbəri Həzrəti Muhəmməd(s) harada dünyaya gəlib?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Allahın Peyğəmbəri Həzrəti Muhəmməd(s) harada dünyaya gəlib?
Cavablar: Mədinə, Məkkə , Ciddə, Taif

Allahın Peyğəmbəri Həzrəti Muhəmmədin(s) anasinin adı nədir?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Allahın Peyğəmbəri Həzrəti Muhəmmədin(s) anasinin adı nədir?
Cavablar: Xədicə , Amine, Fatimə, Ummu-Sələmə

Allahın Peyğəmbəri Həzrəti Muhəmmədin(s) atasinin adı nədir?

Əhli-beyt (ə) barəsində suallar test suali; Movzu: Dini-suallar Allahın Peyğəmbəri Həzrəti Muhəmmədin(s) atasinin adı nədir?
Cavablar: Əbdullah , Əbülfəz , Əbulqasim , Əmir

© 2023 sualcavab.com. Sual-cavab test oyunu.